Vi finns också
på facebook

Kontakta oss

Landstingsråd Lisbeth Mörk-Amnelius
tel 072-543 84 09 e-post:lisbeth.mork-amnelius@alvdalen.se
Ordförande Ingvar ”Nille” Niilimaa
tel 076-345 42 00 e-post: nille.nille@telia.com
Politisk sekreterare Björn Hammarskjöld
tel 070-385 09 33 e-post: bjorn@dalarnassjukvardsparti.se

Dalarnas Sjukvårdsparti,
Limholsvägen 6
792 91 MORA
info@dalarnassjukvardsparti.se