Vi finns också
på facebook

Närmare vård för alla och
patienten i centrum
  

Snart är det valdag. I Dalarna arbetar Dalarnas sjukvårdsparti för att lyfta fram patientperspektivet i sjukvården. Det vill de göra genom att ge närmare sjukvård till alla och konkreta satsningar som ger alla vård på lika villkor.
Dalarna är ett stort län, vilket ställer särskilda utmaningar på sjukvårdens kvalitet och tillgänglighet. Ett parti som lyft frågan om vårdens tillgänglighet ända sedan de grundades 2006 är Dalarnas sjukvårdsparti.
–  En viktig del av vår politik handlar om att människor behöver vård där de bor. Vi vill inte sätta människor på hjul och bussa runt dem i hela Dalarna för att få vård eller hemresa. För den enskilde är det bara fördelar med att ha vården nära. Därför ställer vi krav på att öppna fler små vårdcentraler, öppna BB i Mora igen och etablera en riktig akutmottagning i Avesta och Ludvika, berättar Ingvar ”Nille” Niliimaa för Dalarnas sjukvårdsparti.
Närmare sjukvård ger kortare köer till vård
En vårdorganisation med fler små vårdcentraler minskar resor och kan även bidra till minskade vårdköer, berättar Nille.
– När alla har närmare till vårdcentraler, BB och akutmottagningar så minskas resor och trycket på de större sjukhusen minskas. Det gör även att trycket på ambulanssjukvården också minskas. Varför ska vi sätta hjul på patienter så att de bussas runt i Dalarna när de istället kan få hjälp på nära håll, frågar Nille, det är dessutom inte bra för miljön.
Inför äldrevårdcentraler
Det finns även andra aspekter av närmare sjukvård menar Dalarnas sjukvårdsparti.
– Det är en större trygghet för patienter att få vård på hemmaplan. Speciellt äldre och sköra patienter upplever ambulansresor och vård långt ifrån anhöriga som otryggt. För att ge en bättre vård till äldre föreslår vi därför också att samla äldrekompetensen i en ny funktion på Dalarnas alla vårdcentraler. Denna funktion underlättar det viktiga samarbetet mellan landstinget och kommuner för att se till att det fungerar bra med hemfärd från sjukhus exempelvis. De kan även hålla i hälsosamtal och ansvara för att läkemedelsgenomgångar genomförs, säger Nille.
Pappografi (PSA-prov) och tandvårdsskydd in i högkostnadsskyddet
Dalarnas sjukvårdsparti har i sitt valprogram ett stort fokus på att patienten alltid skall sättas i centrum i sjukvården. Det perspektivet har gett flera insikter om vad som behöver göras för många patientgrupper berättar Nille.
–  En viktig fråga handlar om att införa obligatorisk pappografi (PSA-prov) för alla män över 50 år så att prostatacancer kan upptäckas i tid, både för att minska lidande och vårdens kostnader. Utifrån patientens perspektiv är det ingen skillnad att ha ont i en tand eller ont i benet, därför bör också tandvård in i högkostnadsskyddet. Därför föreslår vi att man utreder ett lokalt högkostnadsskydd för tandvård i Dalarna, vi kan inte vänta på att rikspolitikerna ska fatta rätt beslut. En annan fråga som vi drivit hårt inom landstinget utifrån att vi har patienten i centrum, handlar om att förbättra hygienen i sjukvården. Det är en fråga där vi 2014 fick igenom utökade resurser för att förbättra hygienen på Dalarnas sjukhus. När det gäller patienter är förstås barn de som vi behöver tas hand om allra bäst. Att därför se att barn och unga får vänta lång tid på psykiatrisk hjälp är inte acceptabelt. Här måste det till en rejäl satsning på barn- och ungdomspsykiatrin i Dalarna, säger Ingvar ”Nille” Niliimaa för Dalarnas sjukvårdsparti.