Vi finns också
på facebook


Artiklar inför valet 2018

Här hittar du de artiklar som partiet publicerat i Dalarnas tidningar inför valet 2018.
Artiklarna innehåller mycket av och förtydligar vårt partiprogram.

  Närmare vård för alla och patienten i centrum
  Systemfel gör att budgethänsyn går före vården av sköra patienter
  Korta kötiderna inom psykiatrin för barn och ungas skull
  Nu är det dags att BB i Mora öppnas igen
  DSP vill öppna akutmottagningar i Avesta och Ludvika
  Så kan arbetsmiljön förbättras på sjukhusen
  Någon behöver stå upp för att vården ska vara nära människan
  Personalen är sjukvårdens viktigaste resurs och vi behöver lyssna på dem bättre!
  DSP föreslår att tandvård ska räknas in i högkostnadsskyddet
  Pappografi (PSA-prov) borde införas för alla män över 50 år i Dalarna
  Närmare sjukvård för alla i Dalarna
  Inför äldrevårdcentraler i Dalarna så att sjuka äldre slipper hamna i kläm
  DSP vill korta väntetiderna och ge alla rätt till lika vård
  DD:s valserie-Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP):"Patienterna går inte i repris"
   OBS detta är en plusartikel i DD