Partiets representanter i Landstinget Dalarnas styrelse och nämnder 2015 - 2018

Lisbeth Mörk-Amnelius Landstingsråd
Landstingsfullmäktige – Ledamot
Landstingsstyrelsen – Ledamot
Landstingsstyrelsen Arbetsutskott – Ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnd – Ledamot
Landstingsstyrelsen Personalutskott – 2:e vice ordförande
Kollektivtrafiknämnden – Ledamot
Forskningsberedningen – Ledamot
Hälsovalsberedning – Ledamot
Region Dalarna – Ledamot
Regionberedning – Ledamot
Valberedning – Ledamot
Viltförvaltningsdelegationen – Suppleant
Älvdalens utbildningscentrum AB – Ledamot
Ingvar ”Nille” Niilimaa
Landstingsfullmäktige – Ledamot
Landstingsstyrelsen – Ersättare
Tandvårdsnämnden – 2:e vice ordförande
Norra Hälso- och Sjukvårdsberedning – 2:e vice ordförande
Dalarnas forskningsråd – Företrädare, årsmöte
Björn Hammarskjöld
Valberedning – Ledamot
Landstingsfullmäktige – Ledamot
Landstingsstyrelsen – Politisk sekreterare
Servicenämnden – Ersättare
Finsam Norra Dalarna – Ersättare
Nämnden för kostsamverkan – Ledamot
Dalaflyget – Ersättare
Politisk sekreterare – Politisk sekreterare
Anitha Jerlerud
Landstingsfullmäktige – Ersättare
Folkrörelseberedningen – Ersättare
Dalarnas Museum – Ersättare
Länsteatern – Ersättare
Musik i Dalarna – Ersättare
Gösta Sarholm
Landstingsfullmäktige – Ersättare
Södra Hälso- och Sjukvårdsberedning – Ledamot
Pensionärsrådet – Ledamot
Stig Amnelius
Landstingsfullmäktige – Ersättare
Förvaltningsrätten i Falun – Ledamot
Lennart Hedberg
Finsam Västerdalarna – Revisor Ersättare
Förvaltningsrätten i Falun – Ledamot
David Edin
Landstingsfullmäktige – Ersättare
Finsam Västerdalarna – Ersättare
Johnný Larsson
Landstingsfullmäktige – Ledamot
Patientnämnden – Ledamot
Jörgen Winther
Landstingsfullmäktige – Ersättare
Fastighetsnämnden – Ersättare
Grazyna Björklund
Jury för tryckfrihetsmål gr 1 – Ledamot
Sven-Erik Emanuelsson
Jury för tryckfrihetsmål gr 2 – Ledamot
Anneli Larsson
Aug W Danielssons stiftelse – Ersättare
Christina Morath
Förvaltningsrätten i Falun – Ledamot
Chatarina Nyström
Landstingsfullmäktige – Ersättare
Lena Heed Sandlund
Finsam Norra Dalarna – Ersättaret
Per-Ola Sjödén
Kammarrätten i Sundsvall – Ledamot
Torbjörn Roos
Revisor – Landstinget

Listan gäller från 01-01-2015 till 31-12-2018