Partiets representanter i Region Dalarnas
styrelse och nämnder 2019 - 2022

Lisbeth Mörk-Amnelius Regionråd
Regionfullmäktige – Ledamot
Regionstyrelsen – Ledamot
Valberedning – Ledamot
Regionstyrelsen Personalutskott – Ledamot
Hälsovalsberedning – Ordförande
Hjälpmedelsnämnden Dalarna – Ordförande
Varuförsörjningsnämnden – Ledamot
Regionstyrelsen Arbetsutskott – Ersättare
Funktionshinderrådet – Ordförande
Älvdalens utbildningscentrum AB – Ledamot
Samverkansorgan för privata vårdgivare – Ersättare
Ledamot Landstingen Ömsesidiga Försäkringbolag – Ledamot
Ingvar ”Nille” Niilimaa
Regionfullmäktige – Ledamot
Regionstyrelsen – Ersättare
Nämnden för kostsamverkan – Vice ordförande
Dalarnas forskningsråd – Företrädare, årsmöte
Madeleine Figgé
Regionfullmäktige – Ledamot
Regionstyrelsen – Politisk sekreterare
Hälso och sjukvårdsnämnden – Ledamot
Övervakningsnämnden i Borlänge – Ledamot
Finsam Norra Dalarna – Ledamot
Leif Arvidsson
Regionfullmäktige – Ersättare
Servicenämnd – Ersättare
Jenny Back Åsgren
Regionfullmäktige – Ersättare
Hälso och sjukvårdsnämnd– Ersättare
Grazyna Björklund
Regonfullmäktige – Ersättare
Tandvårdsnämnden – Ledamot
Jury för tryckfrihetsmål gr 1 – Ledamot
David Edin
Regionsfullmäktige – Ersättare
Mattias Eriksson
Regionsfullmäktige – Ersättare
Maria Frelin
Regionsfullmäktige – Ersättare
Dalarnas läns nödhjälpskassa tillika Fruntimmersföreningen – Ersättare
Björn Hammarskjöld
Regionfullmäktige – Ledamot
Lennart Hedberg
Regonfullmäktige – Ersättare
Tandvårdsnämnden – Ersättare
Förvaltningsrätten i Falun – Ledamot
Johan Jansson
Fastighetsnämnden – Ersättare
Kollektivtrafiknämnd – Ledamot
Anitha Jerlerud
Regionfullmäktige – Ersättare
Jimmy Karlsson
Regionfullmäktige – Ersättare
Regional utvecklingsnämnd – Ledamot
Johnny Larsson
Regionfullmäktige – Ledamot
Patientnämnden – Ersättare
Krigsman, Tatiana "Tanja"
Regonfullmäktige – Ledamot
Patientnämnden – 1:e vice ordförande
Sjöviks folkhögskola – Ledamot
Lena Lorens
Regionsfullmäktige – Ersättare
Marie Lund
Regionsfullmäktige – Ersättare
Dalarnas läns nödhjälpskassa tillika Fruntimmersföreningen – Ledamot
Christina Morath
Regonfullmäktige – Ersättare
Förvaltningsrätten i Falun– Ledamot
Jury för tryckfrihetsmål gr 2 – Ledamot
Torbjörn Roos
Landstingets Revisorer – Ledamot
Finsam Norra Dalarna – Revisor
Bröderna Molanders stipendiefond – Revisor
Samförvaltade donationsfonder – Revisor
Dala Airport AB – Revisor Ersättare
Dalaflyget – Revisor Ersättare
Sjöviks fokhögskola – Revisor
Västanviks folkhögskola – Revisor Ersättare
Gösta Sarholm
Landstingsfullmäktige – Ersättare
Per-Ola Sjödén
Regionsfullmäktige – Ersättare
Kammarrätten i Sundsvall – Ledamot
Birgitta Sjögren
Regionsfullmäktige – Ersättare
Förvaltningsrätten i Falun – Ledamot
Östen Sjögren
Regionsfullmäktige – Ersättare
Storkitt Ola
Servicenämnden – Ersättare

Listan gäller från 01-01-2019 till 31-12-2022