Vi finns också
på facebook

Bli medlem   

Dalarnas sjukvårdsparti arbetar för att den nära sjukvården ska utvecklas till nytta för medborgarna och för att hälso- och sjukvården ska prioriteras i landstingets verksamhet.

Vill du vara med och påverka sjukvården i Dalarna och Dalarnas framtid så är du välkommen som medlem i Dalarnas sjukvårdparti.

Medlemsavgiften är 100 kronor som du sätter in på Bankgiro 843-9283.

Skicka samtidigt ett e-post till info@dalarnassjukvardsparti.se med dina kontaktuppgifter.

Har du frågor om medlemskapet eller hur man blir medlem kan du kontakta oss
på e-post: info@dalarnassjukvardsparti.se

Partiets stadgar hittar du här.