Styrelsen för Dalarnas sjukvårdsparti

Styrelsen har följande sammansättning fram till årsmötet 2020

Ordförande   Vice ordförande Sekreterare 
Ingvar ”Nille” Niilimaa  Lisbeth Mörk-Amnelius Madeleine Figgé
Kassör  Ledamöter Ersättare
Vakant Lena Lorens Tanja Krigsman 
  Jimmy Karlsson Birgitta Sjögren
  Anitha Jerlerud  
  Grazyna Björklund Valberedning  
    Sammankallande
Revisorer   Christina Morath
Östen Sjögren   P-O Sjödén 
Elon Andersson   Grazyna Björklund
                                                                        
Samtliga styrelsemöten i Dalarnas sjukvårdsparti hålls öppna för partiets medlemmar. Alla medlemmar är välkomna att lyssna och komma med idéer och synpunkter.
Mötena börjar vanligtvgis klockan 18.
Notera att datum samt tid och plats kan ändras. Uppdatering görs på hemsida och Facebook ungefär en vecka innan planerat möte.

Planerade mötesdagar 2019
21/8
18/9
9/10
20/11 Sista innan jul/nyår