Styrelsen för Dalarnas sjukvårdsparti

Styrelsen har följande sammansättning fram till årsmötet 2019
Ordförande                 
Ingvar ”Nille” Niilimaa                                          
Sekreterare                 
Madeleine Figgé                                                       
Kassör                            
Björn Hammarskjöld                                                              
Ordinarie                      
Lisbeth Mörk-Amnelius                                       
Lena Lorens                                             
Jimmy Karlsson 
Anitha Jerlerud                                                       
Grazyna Björklund                     
Ersättare 
                      
Tanja Krigsman                                              
Birgitta Sjögren                                                       
Revisorer                      
Östen Sjögren                                                                                    
Elon Andersson                                                      
Valberedning              
Stig Amnelius (sammankallande)                    
P-O Sjödén