Styrelsen för Dalarnas sjukvårdsparti

Styrelsen har följande sammansättning fram till årsmötet 2019

Ordförande   Vice ordförande Sekreterare 
Ingvar ”Nille” Niilimaa  Lisbeth Mörk-Amnelius Madeleine Figgé
Kassör  Ledamöter Ersättare
Björn Hammarskjöld Lena Lorens Tanja Krigsman 
  Jimmy Karlsson Birgitta Sjögren
  Anitha Jerlerud  
  Grazyna Björklund  
Revisorer   Valberedning  
Östen Sjögren   P-O Sjödén  
Elon Andersson    
                                                                         
Samtliga styrelsemöten i Dalarnas sjukvårdsparti hålls öppna för partiets medlemmar. Alla medlemmar är välkomna att lyssna och komma med idéer och synpunkter.
Mötena börjar vanligtvgis klockan 18.
Notera att datum samt tid och plats kan ändras. Uppdatering görs på hemsida och Facebook ungefär en vecka innan planerat möte.

Planerade mötesdagar 2019
8/5 i Regionhuset Falun, Vasagatan 27/lokal Masen 18-20 - sista mötet innan sommaren
21/8
18/9
9/10
20/11 Sista innan jul/nyår