Efter valet 2018

Efter valet 2018Ny styrelse vald i Region Dalarna

Den 15 oktober 2018 valde fullmäktige nya ledamöter till regionstyrelsen.
Efter 92 år med socialdemokratiskt styre tar nu Dalasamverkan över.

Dalasamverkan består av sex partier:
Moderaterna, Centerpartiet,
Dalarnas sjukvårdsparti, Kristdemokraterna, Liberalerna, och Miljöpartiet.


Vill du följa arbetet i regionen kan du göra det på den här sidan:

https://www.regiondalarna.se/


De nya regionråden Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP), Birgitta Sacrédeus (KD), Ulf Berg (M), Kerstin Lundh (MP), Bo Brännström (L), Sofia Jarl (C) och Christer Carlsson (M).– Vårt mål är att öka tillgängligheten och se till att vi får en betydligt högre service. Det tror vi att vi får genom att också se till att ha en bra politik för personalen, säger regionråd Ulf Berg (M), ordförande i regionstyrelsen.
– Förutom personalbristen är den stora utmaningen, som också är väldigt rolig, att vi fått in utvecklingsfrågorna i verksamheten när vi blev region 1 januar 2019. Vi får in utvecklingspolitiken för näringsliv, för infrastruktur och för vårt samhälle i stort, säger regionråd Sofia Jarl (C), vice ordförande i regionstyrelsen.

Den nya styrelsen för Region Dalarna
Ordförande Ulf Berg (M), vice ordförande Sofia Jarl (C), andre vice ordförande Elin Norén (S). Övriga ledamöter är: Abbe Ronsten (S), Anna Hed (C), Christer Carlsson (M), Maja Gilbert Westholm (V), Benny Rosengren (SD), Kerstin Lundh (MP), Sebastian Karlberg (S), Birgitta Sacrédeus (KD), Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP), Susann Berger (S), Bo Brännström (L) och Mari Rustad (S). 


Regionsråden
Ulf Berg (M), Sofia Jarl (C), Christer Carlsson (M), Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP), Birgitta Sacrédeus (KD), Bo Brännström (L) och Kerstin Lundh (MP).
Oppositionsråden
Elin Norén (S), Sebastian Karlberg (S), Abbe Ronsten (S), Maja Gilbert Westholm (V) och Benny Rosengren (SD).

Dalasamverkans Facebook