Partierts representanter i regionen

Partiets representanter i Region Dalarnas styrelse och nämnder 2019-2022

Lisbeth Mörk - Amnelius


Regionråd
Regionfullmäktige – Ledamot
Regionstyrelsen – Ledamot
Valberedning – Ledamot
Regionstyrelsen Personalutskott – Ledamot
Hälsovalsberedning – Ordförande
Hjälpmedelsnämnden Dalarna – Ordförande
Varuförsörjningsnämnden – Ledamot
Regionstyrelsen Arbetsutskott – Ersättare
Funktionshinderrådet – Ordförande
Älvdalens utbildningscentrum AB – Ledamot
Samverkansorgan för privata vårdgivare – Ersättare
Ledamot Landstingen Ömsesidiga Försäkringbolag – Ledamot

Torbjörn Roos


Regionens Revisorer – Ledamot
Finsam Norra Dalarna – Revisor
Bröderna Molanders stipendiefond – Revisor
Samförvaltade donationsfonder – Revisor
Dala Airport AB – Revisor Ersättare
Dalaflyget – Revisor Ersättare
Sjöviks fokhögskola – Revisor
Västanviks folkhögskola – Revisor Ersättare

Maria Frelin


Regionsfullmäktige – Ersättare
Dalarnas läns nödhjälpskassa tillika Fruntimmersföreningen – Ersättare

Christina Morath


Regonfullmäktige – Ersättare
Förvaltningsrätten i Falun– Ledamot
Jury för tryckfrihetsmål gr 2 – Ledamot

Gösta Sarholm


Regionfullmäktige – Ordinarie

Svea Hovrätt - Ledamot

Pensionärsrådet - ErsättareJohan Jansson


Fastighetsnämnden – Ersättare
Kollektivtrafiknämnd – Ledamot

Jenny Back-Ågren


Regionfullmäktige – Ersättare
Hälso och Sjukvårdsnämnden– Ersättare

Per - Ola Sjödén


Regionfullmäktige – Ersättare 

Kammarätten i Sundsvall - Ledamot

Leif Arvidsson


Regionfullmäktige – Ersättare
Servicenämnd – Ersättare

Lena Lorens


Regionfullmäktige – Ersättare

Mattias Eriksson


Regionsfullmäktige – Ersättare

Ingvar ”Nille” Niilimaa


Regionfullmäktige – Ledamot
Regionstyrelsen – Ersättare
Nämnden för kostsamverkan – Vice ordförande
Dalarnas forskningsråd – Företrädare, årsmöte

Madeleine Figgé


Regionfullmäktige – Ledamot
Hälso och sjukvårdsnämnden – Ledamot
Övervakningsnämnden i Borlänge – Ledamot
Finsam Norra Dalarna – Ledamot

Tanja Krigsman


Regonfullmäktige – Ledamot
Patientnämnden – 1:e vice ordförande
Sjöviks folkhögskola – Ledamot

Grazyna Björklund


Regonfullmäktige – Ersättare
Tandvårdsnämnden – Ledamot

Lennart Hedberg


Regonfullmäktige – Ersättare
Tandvårdsnämnden – Ersättare
Förvaltningsrätten i Falun – Ledamot

Johnny Larsson


Regionfullmäktige – Ledamot
Patientnämnden – Ersättare

Birgitta Sjögren


Regionfullmäktige – Ersättare
Förvaltningsrätten i Falun - Ledamot

Jimmy Karlsson


Regionfullmäktige – Ersättare
Regional utvecklingsnämnd – Ledamot

Östen Sjögren


Regionfullmäktige – Ordinarie

Svea Hovrätt - Ledamot

Anitha Jerlerud


Regionfullmäktige - Ersättare

David Edin


Regionsfullmäktige – Ersättare

Marie Lund


Regionfullmäktige – Ersättare

Kontakta oss

Copyright © Alla rättigheter förbehållna