Styrelsen

Styrelsen för Dalarnas sjukvårdsparti

Styrelsen har följande sammansättning fram till årsmötet 2021

Ordförande


Ingvar ”Nille” Niilimaa 

Revisorer


Östen Sjögren


Elon Andersson

Kassör


Birgitta Sjögren

Vice ordförande


Lisbeth Mörk-Amnelius

Ledarmöter


Lena Lorens


Jimmy Karlsson


Anitha Jerlerud


Grazyna Björklund

Sekreterare


Anton Krigsman

Ersättare


Tanja Krigsman


Birgitta Sjögren

Valberedning     

Sammankallande 


Christina Morath


P-O Sjödén Samtliga styrelsemöten i Dalarnas sjukvårdsparti hålls öppna för partiets medlemmar. Alla medlemmar är välkomna att lyssna och komma med idéer och synpunkter.
Mötena börjar vanligtvgis klockan 18.
Notera att datum samt tid och plats kan ändras. Uppdatering görs på hemsida och Facebook ungefär en vecka innan planerat möte.